Politica de confidențialitate

Persoana responsabilă:

Simpmatch GmbH

Str. Nymphenburger 108a

80636 München

Telefon: +49 89 143770049
E-mail: info@workerhero.de

Responsabilul cu protecția datelor: info@workerhero.de

Prefață

Această Politică de confidențialitate se aplică simpmatch.com, driverhero.de și workerhero.com și site-urilor web, aplicațiilor, informațiilor și serviciilor conexe. Sunt excluse de la aceasta serviciile online în care se afirmă că se aplică o politică de confidențialitate diferită.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul site-ului web după cum urmează, printre altele (pentru prelucrarea ulterioară a datelor, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni ale acestei declarații privind protecția datelor):

Fișiere jurnal atunci când vizitați site-ul web

Atunci când utilizează site-ul nostru web, furnizorul nostru de găzduire înregistrează așa-numitele date despre "fișierul jurnal" de fiecare dată când serverele sunt accesate, cum ar fi numele site-ului web accesat, pagina vizitată anterior ("URL-ul referrer"), informațiile despre produs și versiune ale browserului și sistemului de operare utilizat, furnizorul solicitant, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate, țara de acces, cantitatea de date transferate, numele fișierelor descărcate și adresa IP.

Temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor ("RGPD"). Interesul nostru legitim în stocarea datelor din fișierele jurnal constă în asigurarea securității sistemului, inclusiv clarificarea utilizării abuzive. Adresele IP vor fi șterse după maximum 7 zile, cu excepția cazului în care sunt necesare mai mult din cauza unui incident relevant pentru securitate, de exemplu în scopuri de clarificare sau de probă.

Solicitări de contact

În cazul solicitărilor de contact, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc., la care trebuie să răspundem solicitării dumneavoastră.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul solicitărilor de contact este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

În contextul solicitărilor de contact, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a procesa solicitarea dvs., plus o perioadă rezonabilă de păstrare pentru întrebări.

Furnizarea acestor date cu caracter personal nu este impusă de lege sau contract sau necesară pentru încheierea unui contract. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați aceste date, nu vom putea răspunde solicitării dumneavoastră de contact sau – în cazul datelor de contact limitate – nu pe toate canalele de comunicare solicitate.

Înregistrare/ Comenzi:

Atunci când vă înregistrați sau comandați, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, numele de utilizator auto-ales, datele de plată sau altele similare, de care avem nevoie pentru îndeplinirea relației contractuale cu dumneavoastră sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale care au loc la cererea dumneavoastră.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în contextul înregistrărilor sau comenzilor atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea relației contractuale (inclusiv, dacă este cazul, printre altele, furnizarea contului de utilizator și/sau decontarea comisionului nostru cu furnizorul de locuri de muncă) și/sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale la cererea dumneavoastră și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește garanția, garanția sau obligațiile comparabile și/sau în ceea ce privește sunt necesare perioade legale de păstrare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate în contextul înregistrărilor sau ordinelor este articolul 6 alineatul (1) litera (b) și articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD.

Furnizarea acestor date cu caracter personal nu este impusă de lege sau contract. Cu toate acestea, este necesar pentru încheierea contractului, adică executarea înregistrării sau a ordinului, în măsura în care informațiile relevante sunt obligatorii (nu numai voluntare) în procesul nostru de înregistrare/comandă.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor solicitantului

Atunci când setăm profilurile solicitanților pe platformă, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, documentele de cerere etc., care sunt necesare pentru plasare.

Următoarele date cu caracter personal ale profilului dumneavoastră de solicitant sunt, în general, vizibile pentru deținătorii de locuri de muncă înregistrați pe platformă:

 •            Calificare
 •            Loc
 •            Numele și prenumele

Cu toate acestea, afișăm doar numele și datele dumneavoastră de contact furnizorilor de locuri de muncă pentru care sunteți de acord separat cu divulgarea ca parte a procesului de plasare pe platformă.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul medierii este consimțământul dumneavoastră în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD ("Executarea contractului").

Prin înregistrare, sunteți de acord că datele dumneavoastră menționate mai sus vor fi stocate în scopurile menționate mai sus. În același timp, vă declarați consimțământul că datele dumneavoastră vor rămâne stocate pentru a vă menține contul de utilizator și nu vor fi șterse cu mediere reușită.

Aveți întotdeauna opțiunea de a vă actualiza datele cu caracter personal și de a vă schimba parola de acces în zona de clienți. Dacă doriți, există, desigur, și posibilitatea de a șterge datele stocate anterior.

Stocăm datele solicitantului dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru procesul de plasare (inclusiv menținerea contului de utilizator și/sau facturarea remunerației comisionului nostru la furnizorul de locuri de muncă), plus o perioadă de conectare de patru luni.

Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice moment, cu efect pentru viitor. Apoi, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră în scopul declarat la momentul colectării. Prelucrarea efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragere rămâne legală. Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Buletin informativ

Dacă vă înregistrați la newsletter-ul nostru, prelucrăm datele colectate, cum ar fi adresa de e-mail, titlul etc., în scopul trimiterii buletinului informativ.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul trimiterii buletinelor noastre informative este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Stocăm datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru a trimite buletinul informativ până când vă revocați consimțământul pentru a primi buletinul informativ.

În măsura în care informațiile sunt obligatorii (nu doar voluntare) în contextul înregistrării buletinului informativ, nu putem accepta înregistrarea newsletter-ului fără aceste informații.

Transmisie

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți numai dacă:

a) v-ați dat consimțământul expres în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

b) acest lucru este permis din punct de vedere legal si este necesar conform art. 6 alin. 1 b) GDPR pentru indeplinirea unei relatii contractuale cu dumneavoastra sau implementarea masurilor precontractuale.

c) în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD, există o obligație legală pentru transfer.

Suntem obligați prin lege să transmitem date autorităților statului, de exemplu autorităților fiscale, instituțiilor de securitate socială, companiilor de asigurări de sănătate, autorităților de supraveghere și autorităților de aplicare a legii.

d) transferul este necesar în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD pentru a proteja interesele corporative legitime, precum și pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale și nu există niciun motiv să presupunem că aveți un interes superior demn de protecție în a nu vă divulga datele.

e) în conformitate cu articolul 28 gdpr, utilizăm furnizori externi de servicii care au fost obligați să gestioneze cu atenție datele dumneavoastră.

Utilizăm astfel de furnizori de servicii în următoarele domenii:

 • EL
 • Logistica
 • Telecomunicaţii
 • Marketing
 • Marketing

Atunci când transferăm date către organisme externe din țări terțe, adică din afara UE sau SEE, ne asigurăm că aceste organisme tratează datele dumneavoastră cu caracter personal cu aceeași grijă ca în UE sau SEE. Transferăm date cu caracter personal numai către țări terțe pentru care Comisia EUROPEANĂ a confirmat un nivel adecvat de protecție sau dacă asigurăm manipularea atentă a datelor cu caracter personal prin acorduri contractuale sau alte garanții adecvate.

2. Utilizarea cookie-urilor

În această secțiune vă informăm despre utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru web.

a.) Descriere și funcționare

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe computerul utilizatorului și permit o analiză a utilizării site-ului web de către utilizator.

b.) Cookie-uri proprii

Folosim cookie-uri pentru a face utilizarea site-ului mai ușoară și mai convenabilă pentru vizitator sau pentru a activa anumite funcții în primul rând.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi în legătură cu utilizarea cookie-urilor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD ("interes legitim"). Interesul legitim rezultă din scopurile menționate mai sus.

Ca parte a utilizării cookie-urilor, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a face utilizarea site-ului nostru mai ușoară și mai convenabilă.

c.) Cookie-uri terțe

Site-ul web poate utiliza, de asemenea, cookie-uri terțe pentru a colecta sau a primi informații de pe site-ul nostru web și din alte locuri de pe Internet și apoi pentru a utiliza aceste informații pentru a oferi, de exemplu, servicii de urmărire web, servicii de evaluare sau reclame direcționate.

Ca parte a utilizării cookie-urilor, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor descrise mai sus.

În măsura în care prelucrarea datelor în scopurile descrise mai sus are loc cu consimțământul dumneavoastră, temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD ("consimțământ"). În caz contrar, prelucrarea datelor se efectuează în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD ("interese legitime"), în care interesele legitime se află în scopurile menționate mai sus.

d) Revocare / Obiecție / Setări

Aveți opțiunea în orice moment de a vă revoca consimțământul pentru setarea cookie-urilor sau de a vă opune prelucrării datelor de către cookie-uri prin ștergerea cookie-urilor din setările browserului dvs.

De asemenea, puteți seta browserul astfel încât stocarea cookie-urilor să fie acceptată numai dacă sunteți de acord.

În ceea ce privește cookie-urile publicitare, puteți bloca și/sau gestiona multe dintre ele prin intermediul următoarelor servicii:

 • www.aboutads.info/choices/
 • www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
 • www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Cu toate acestea, dacă respingeți cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza anumite funcții, servicii, aplicații sau instrumente ale site-ului web.

3. Cookiebot

Utilizăm instrumentul de gestionare a consimțământului "Cookiebot" pentru a îndeplini obligațiile legale, art. 6 alin. 1 c) GDPR. Operatorul este Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca.

Cookiebot colectează datele fișierelor jurnal și datele de consimțământ utilizând JavaScript. Acest JavaScript permite Cookiebot să informeze utilizatorul cu privire la consimțământul său pentru anumite etichete de pe site-ul nostru și să le colecteze, să le gestioneze și să le documenteze.

Acestea sunt următoarele categorii de date:

 • Adresă IP anonimizată
 • Data și ora consimțământului
 • Informații despre browser
 • adresa URL a subpaginii noastre de la care v-ați dat consimțământul
 • o cheie aleatoare și criptată
 • statutul consimțământului, care servește drept dovadă a consimțământului

Consimtamantul cookie-urilor acordat cu ajutorul Cookiebot este stocat pentru o perioada de 12 luni.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate Cookiebot la adresa: 

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ 

4. Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web de către dumneavoastră sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google bazează acest transfer de date pe clauzele contractuale standard ale UE. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu putem garanta că Google va respecta într-adevăr standardul de protecție a datelor necesar.

Cu toate acestea, dacă anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi scurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. În măsura în care cookie-urile nu sunt setate pe site-ul web oricum numai atunci când se dă un consimțământ corespunzător, puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea software-ului browserului în consecință; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în măsura lor deplină.

Datele prelucrate ca parte a utilizării Google Analytics vor fi șterse automat după 26 de luni.

În măsura în care prelucrarea datelor în scopurile descrise mai sus are loc cu consimțământul dumneavoastră, temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD ("consimțământ"). În caz contrar, prelucrarea datelor se efectuează în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD ("interese legitime"), în care interesele legitime se află în scopurile menționate mai sus.

Puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

5. Fonturi Google

Folosim fonturi externe de la Google pe acest site web. Google Fonts este un serviciu al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, E-Mail: support-deutschland@google.com ("Google").

Integrarea acestor fonturi web are loc printr-un apel de server. Acesta poate fi, de asemenea, un server Google în SUA. Acesta este transmis la server care dintre paginile noastre de Internet le-ați vizitat. Adresa IP a dispozitivului este, de asemenea, procesată de Google.

Scopul utilizării Fonturilor Google este reprezentarea uniformă a fonturilor. Temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Google se angajează prin contract, pe baza așa-numitelor clauze standard ale UE privind protecția datelor pentru transmiterea către destinatari din afara Uniunii Europene, să respecte un standard de protecție a datelor comparabil cu cel european. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că nu putem garanta că Google va respecta într-adevăr standardul de protecție a datelor necesar.

Datele colectate de Google ca urmare a utilizării Fonturilor Google nu vor fi prelucrate de noi.

Aveți dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator. Acest lucru urmează să fie adresat la Google.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate Google, pe care o puteți accesa aici: 

https://www.google.com/policies/privacy/

6. Facebook

Folosim pixelul Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 462129 Dublin, Irlanda, Tel: +0016505434800, Fax: +0016505435325 ("Website Custom Audience Pixel"). Acest pixel colectează informații despre utilizarea acestui site web (de exemplu, informații despre articolele vizualizate) de către noi și Meta Platforms Ireland Limited sub responsabilitatea comună și le transmite către Meta Platforms Ireland Limited. Aceste informații vă pot fi atribuite cu ajutorul informațiilor suplimentare pe care Meta Platforms Ireland Limited le-a stocat despre dvs., de exemplu datorită dreptului dumneavoastră de proprietate asupra unui cont pe rețeaua socială "Facebook". Pe baza informațiilor colectate prin intermediul pixelului, reclamele bazate pe categorii de interese îți pot fi afișate în contul tău de Facebook ("retargeting"). Informațiile colectate prin intermediul pixelului pot fi, de asemenea, agregate de Meta Platforms Ireland Limited, iar informațiile agregate pot fi utilizate de Meta Platforms Ireland Limited în scopuri publicitare proprii și în scopuri publicitare ale terților. De exemplu, Meta Platforms Ireland Limited poate deduce anumite interese din comportamentul dumneavoastră de navigare pe acest site și, de asemenea, poate utiliza aceste informații pentru a face publicitate ofertelor terților. Meta Platforms Ireland Limited poate combina, de asemenea, informațiile colectate prin intermediul pixelului cu alte informații pe care Meta Platforms Ireland Limited le-a colectat despre tine prin intermediul altor site-uri web și/sau în legătură cu utilizarea rețelei sociale "Facebook", astfel încât Meta Platforms Ireland Limited să poată stoca un profil despre tine. Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare. Meta Platforms Ireland Limited este singurul responsabil pentru stocarea permanentă și prelucrarea ulterioară a datelor de urmărire colectate prin intermediul pixelului de audiență personalizată a site-ului web utilizat pe acest site web.

De asemenea, am activat potrivirea avansată automată ca parte a funcției pixelului Facebook. Această caracteristică a pixelului ne permite să trimitem e-mailuri criptate cu algoritmi hash, numele, sexul, orașul, statul, codul poștal și data nașterii sau numărul de telefon către Facebook ca informații suplimentare, cu condiția să ne fi furnizat aceste date și să vă fi dat consimțământul pentru acest lucru. Această activare ne permite să adaptăm campaniile publicitare pe Facebook și mai precis persoanelor care sunt interesate de serviciile sau produsele noastre.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Mai multe informații despre protecția datelor la Meta Platforms Ireland Limited pot fi găsite https://www.facebook.com/policy.php. Aici veți găsi, de asemenea, posibilitatea de a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată (de exemplu, dreptul la ștergere) împotriva Meta Platforms Ireland Limited. Utilizăm cookie-urile necesare pentru acest serviciu (așa-numitele cookie-uri de marketing) numai cu consimțământul dumneavoastră. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment în centrul nostru de preferințe.

7. Hotjar

Acest site web utilizează Hotjar. Furnizorul este Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar este un instrument pentru analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator pe site-ul nostru. Cu Hotjar putem, printre altele, Înregistrați mouse-ul și defilați mișcările și clicurile. Hotjar poate determina, de asemenea, cât timp ați rămas cu indicatorul mouse-ului pe un anumit loc. Din aceste informații, Hotjar creează așa-numitele hărți termice, care pot fi utilizate pentru a determina ce zone ale site-ului web sunt preferate de vizitatorul site-ului web.

De asemenea, putem determina cât timp ați stat pe o pagină și când ați părăsit-o. De asemenea, putem stabili în ce moment v-ați anulat înregistrările într-un formular de contact ("pâlnii de conversie").

În plus, Hotjar poate fi folosit pentru a obține feedback direct de la vizitatorii site-ului. Această funcție servește la îmbunătățirea ofertelor web ale operatorului site-ului web.

Hotjar utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și stocate de browser-ul dvs. Acestea servesc pentru a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. În special, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a determina dacă site-ul nostru a fost vizitat cu un anumit dispozitiv sau dacă funcțiile Hotjar au fost dezactivate pentru browserul în cauză. Cookie-urile Hotjar rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți.

Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-urile numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau, în general, și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browserului. Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea acestui site web.

Utilizarea Hotjar și stocarea cookie-urilor Hotjar se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analizarea comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea sa.

Dezactivarea Hotjar

Dacă doriți să dezactivați colectarea datelor de către Hotjar, faceți clic pe următorul link și urmați instrucțiunile de acolo: 

https://www.hotjar.com/opt-out

Vă rugăm să rețineți că Hotjar trebuie dezactivat separat pentru fiecare browser sau dispozitiv.

Mai multe informații despre Hotjar și datele colectate pot fi găsite în politica de confidențialitate Hotjar la următorul link: 

https://www.hotjar.com/privacy

Acord de prelucrare a datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Hotjar pentru a pune în aplicare reglementările europene stricte privind protecția datelor.

8. Urmărirea conversiilor Google Ads

În plus, folosim așa-numita "urmărire a conversiilor" atunci când utilizăm serviciul Google AdWords. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda ("Google"). Dacă faceți clic pe un anunț plasat de Google, un cookie de urmărire a conversiilor va fi stocat pe computerul/dispozitivul dvs. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile, nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Informațiile colectate cu ajutorul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Puteți dezactiva anunțurile bazate pe categorii de interese de pe Google și anunțurile Google bazate pe categorii de interese de pe web (în Rețeaua de display Google) din browser, activând butonul "Dezactivat" de sub www.google.de/settings/ads. Mai multe informații despre opțiunile de setare în acest sens și protecția datelor la Google pot fi găsite la www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

Utilizăm cookie-urile necesare pentru acest serviciu (așa-numitele cookie-uri de marketing) numai cu consimțământul dumneavoastră. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment în centrul nostru de preferințe.

9. RemarketingUl Google Ads

Site-ul nostru web utilizează funcțiile remarketingului Google Ads, cu ajutorul cărora facem publicitate site-urilor noastre web în rezultatele căutării Google, precum și pe site-uri web terțe. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda ("Google"). În acest scop, Google plasează un cookie în browserul dispozitivului dvs., care permite automat publicitatea bazată pe interese prin intermediul unui ID de cookie pseudonim și pe baza paginilor pe care le vizitați.

Orice prelucrare ulterioară a datelor va avea loc numai dacă ați fost de acord ca Google să conecteze istoricul de navigare pe Internet și al aplicațiilor la Contul Google și să utilizeze informațiile din Contul Google pentru a personaliza anunțurile pe care le vizualizați pe web. În acest caz, dacă sunteți conectat la Google în timp ce vizitați site-ul nostru web, Google vă utilizează datele împreună cu datele Google Analytics pentru a crea și a defini liste de grupuri țintă pentru remarketingul pe mai multe dispozitive. Ca parte a utilizării remarketingului Google Ads, datele cu caracter personal pot fi transmise și către serverele Google LLC din SUA. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Puteți dezactiva permanent setarea cookie-urilor pentru preferințele publicitare prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link: 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Mai multe informații și politica de confidențialitate privind publicitatea și Google pot fi găsite aici: 

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Utilizăm cookie-urile necesare pentru acest serviciu (așa-numitele cookie-uri de marketing) numai cu consimțământul dumneavoastră. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment în centrul nostru de preferințe.

10. Într-adevăr

Site-ul nostru web utilizează JavaScript de la Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX 78750, SUA în timpul procesului de aplicare. Integrăm un așa-numit JavaScript de la Indeed în site-ul web. Scriptul generează un pixel care măsoară aplicațiile trimise. Acest lucru se face complet anonim, datele cu caracter personal nu sunt utilizate și utilizate. Ne permite să îmbunătățim continuu experiența utilizatorului. Prin evaluarea statistică a comportamentului de utilizare a site-ului fără posibilitatea de a trage concluzii despre utilizatori, putem îmbunătăți și proiecta continuu oferta noastră. Scriptul poate fi dezactivat făcând clic pe următorul link, atunci nu are funcționalitate:

 https://conv.indeed.com/pagead/conversion-optout

11. LinkedIn Insight Tag 

Pe site-ul nostru, se utilizează așa-numita etichetă Insight a rețelei sociale LinkedIn. Aceasta este oferită de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda (denumită în continuare "LinkedIn"). 

Eticheta LinkedIn Insight este un mic fragment javascript de cod pe care l-am adăugat pe site-ul nostru web. Acest lucru permite colectarea de date despre vizitele pe site-ul nostru web, inclusiv URL-ul, adresa URL de referință, adresa IP, caracteristicile dispozitivului și browserului, marcajele temporale și vizualizările paginilor.

LinkedIn nu partajează date cu caracter personal cu noi, ci oferă doar rapoarte agregate privind audiența site-ului web și performanța anunțurilor. În plus, retargeting pentru vizitatorii site-ului este oferit astfel încât să putem folosi aceste date pentru a afișa publicitate direcționată în afara site-ului nostru, fără a identifica membrul. Membrii LinkedIn pot controla utilizarea informațiilor lor personale în scopuri publicitare în setările contului lor. 

Detalii privind prelucrarea datelor, precum și drepturile și opțiunile de setare pot fi găsite în politica de confidențialitate LinkedIn la adresa: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Eticheta LinkedIn Insight este utilizată cu scopul de a permite rapoarte detaliate ale campaniilor și de a obține informații despre vizitatorii site-ului nostru web și, astfel, de a servi interesele noastre de publicitate și marketing. 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD (consimțământ). 

Datele sunt criptate, anonimizate în termen de șapte zile, iar datele anonimizate sunt șterse în termen de 90 de zile. 

Ca utilizator, puteți decide, de asemenea, în orice moment cu privire la executarea codului Java Script necesar pentru instrument prin setările browserului. Prin modificarea setărilor din browserul de Internet, puteți dezactiva sau restricționa executarea JavaScript și, astfel, puteți împiedica, de asemenea, stocarea acestuia. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web în măsura lor deplină. 

12. Soluții de marketing LinkedIn

Pe site-ul nostru folosim "Soluții de marketing" (anterior "LinkedIn Ads"), un serviciu al LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda (în continuare: "Soluții de marketing"). 

Utilizăm soluții de marketing în scopuri de marketing și optimizare, în special pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web și pentru a îmbunătăți continuu funcțiile și ofertele individuale, precum și experiența utilizatorului. Prin evaluarea statistică a comportamentului utilizatorilor, putem îmbunătăți oferta noastră și o putem face mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. 

Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite la adresa: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Puteți preveni instalarea cookie-urilor prin ștergerea cookie-urilor existente și dezactivarea stocării cookie-urilor în setările browser-ului dvs. Am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru în măsura lor deplină. 

De asemenea, puteți împiedica LinkedIn să colecteze informațiile menționate mai sus prin setarea unui cookie de renunțare pe următorul site web legat:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

Vă rugăm să rețineți că această setare va fi ștearsă dacă ștergeți cookie-urile. 

Vă puteți opune colectării și transmiterii datelor cu caracter personal sau puteți împiedica prelucrarea acestor date prin dezactivarea executării JavaScript în browserul dvs. În plus, puteți preveni executarea codului JavaScript cu totul prin instalarea unui blocant JavaScript. Am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru în măsura lor deplină.

13. Neuvoo / Talent.com

Site-ul nostru utilizează un cod pixel de Talent.com, 5800 St Denis St, Suite 604, Montreal, Quebec, Canada în timpul procesului de aplicare. Integrăm un așa-numit cod pixel în site-ul web. Pixelul măsoară cererile trimise sau înregistrările finalizate pe site-ul nostru web. Acest lucru se face complet anonim, datele cu caracter personal nu sunt utilizate și utilizate. Ne permite să îmbunătățim continuu experiența utilizatorului. Prin evaluarea statistică a comportamentului utilizatorului, fără posibilitatea de a trage concluzii despre utilizatori, ne putem îmbunătăți și proiecta continuu oferta. Pixelul poate fi blocat de un blocant de cookie-uri (cum ar fi Adblock).

14. Rețele de livrare contenty (CDN)

Site-ul nostru web utilizează o așa-numită rețea de livrare a conținutului ("CDN"). Un CDN este o rețea de servere puternice care memorează în cache conținut în diferite locații din întreaga lume. Un CDN are, în esență, două sarcini: pe de o parte, ar trebui să furnizeze conținut în cel mai scurt timp posibil și, pe de altă parte, ar trebui să elibereze gazda web prin distribuirea traficului de date. CDN-urile oferă două tipuri de conținut: static și dinamic. Toți vizitatorii site-ului web primesc conținut static în aceeași formă, cum ar fi conținut video de la servicii de streaming sau cadre de cod (de exemplu, Javascript, jQuery). Conținutul dinamic este mai întâi adaptat utilizatorului și creat numai în momentul solicitării. Aceasta include conținut personalizat prin aplicații web, e-mail sau magazine online. Pentru a le putea utiliza pe acestea din urmă, informațiile despre vizitatorul site-ului web trebuie transmise mai întâi către CDN. Temeiul juridic pentru utilizarea unui CDN și transmiterea datelor dumneavoastră către acesta este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD (interesul legitim în prelucrarea datelor). Interesul legitim rezultă din nevoia noastră de o prezentare ireproșabilă și rapidă din punct de vedere tehnic a site-ului nostru web și din ușurarea infrastructurii noastre IT. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră pe baza interesului nostru legitim în orice moment, în condițiile articolului 21 din RGPD. Vă rugăm să utilizați datele de contact indicate în amprentă.
Folosim serviciul CDN "Amazon Cloudfront" al Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, SUA. Aflați mai multe despre protecția datelor la AWS: 

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

15. Rețele sociale

Pe acest site, ne conectăm prezența în rețelele sociale sau setăm plugin-uri sociale, cum ar fi butoanele "Share" sau "Like". Când vizitați site-ul nostru, nu sunt transmise date operatorului rețelei sociale respective, ci numai atunci când urmați în mod activ link-ul către profilul nostru de pe rețeaua socială respectivă sau faceți clic pe plugin-ul social.

Următoarele categorii de date sunt prelucrate de rețeaua socială respectivă:

 • Adresă IP
 • Data, ora
 • Site-ul vizitat

Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator al rețelei respective atunci când vizitați pagina noastră de profil pe o rețea socială, operatorul rețelei sociale poate fi capabil să atribuie informațiile colectate ale vizitei specifice contului dumneavoastră personal.

Dacă interacționați printr-un buton "Partajare" sau "Îmi place" din rețeaua respectivă, aceste informații pot fi, de asemenea, atribuite contului personal al utilizatorului și, dacă este necesar, publicate.

Dacă doriți să împiedicați ca informațiile colectate să fie atribuite direct contului dumneavoastră de utilizator, trebuie să vă deconectați de la rețeaua socială respectivă înainte de a accesa pagina noastră de profil sau înainte de a utiliza pluginul social.

De asemenea, puteți configura contul de utilizator cu rețeaua socială respectivă în consecință.

Dacă vizitați pagina noastră de profil pe o rețea socială, operatorul rețelei sociale poate seta, de asemenea, cookie-uri pe dispozitivul dvs., indiferent dacă aveți un cont la rețea sau dacă sunteți conectat acolo. Cookie-urile sunt pachete de date care marchează dispozitivele utilizatorului cu un identificator specific. Cookie-urile sunt utilizate în principal pentru a afișa publicitate personalizată vizitatorilor rețelelor sociale, inclusiv paginile noastre de profil. Acest lucru se face, de exemplu, prin afișarea de reclame de la partenerii de publicitate ai rețelei sociale ale căror site-uri web pe care utilizatorul le-a vizitat anterior pe paginile rețelei sociale. În plus, cookie-urile fac posibilă compilarea statisticilor despre utilizarea paginii noastre de profil (de exemplu, numărul de vizualizări ale paginii, categoriile de utilizatori). Dacă primim astfel de analize statistice de la operatorul rețelei sociale, datele sunt anonimizate de rețeaua socială în prealabil, adică nu este posibil să atribuim date de utilizare unui utilizator individual.

Scopul urmărit de noi de a prelucra datele dumneavoastră pe pagina noastră de profil la rețeaua socială respectivă este de a furniza informații despre ofertele și serviciile noastre, precum și de a răspunde la orice întrebări de pe pagina noastră de profil. Temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. În acest sens, activitatea de relații publice este acoperită de interesele noastre legitime în sensul dispoziției. Dacă utilizați un plugin social integrat de noi, temeiul juridic pentru consimțământul dumneavoastră este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Mesajele private pe care ni le trimiteți prin intermediul rețelelor sociale vor fi șterse după 2 ani de la ultima comunicare cu dvs. Postările publice ale dumneavoastră (de exemplu, în cronologia noastră) sunt, în general, publicate permanent până când solicitați în mod expres ștergerea lor.

Nu avem nicio influență asupra datelor colectate și transmise de operatorul rețelei sociale, către care au loc destinatari terți o transmisie de către operatorul rețelei sociale și cât timp sunt stocate datele de către operatorul rețelei sociale. În acest scop, ne referim la politica de confidențialitate a rețelei sociale respective.

Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul ilegal publicat de utilizatori pe pagina noastră de profil de pe rețeaua socială respectivă, de exemplu, încălcări ale drepturilor de autor sau declarații relevante din punct de vedere penal.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, suntem responsabili în comun cu operatorul rețelei sociale respective pentru funcționarea paginii noastre de profil sau a plugin-ului social în ceea ce privește respectarea reglementărilor privind protecția datelor. În acest context, operatorul rețelei sociale furnizează infrastructura IT asociată, precum și site-ul web al rețelei sociale și este practic persoana principală de contact atunci când vine vorba de prelucrarea datelor dumneavoastră pe paginile rețelei sociale (de exemplu, informații sau ștergere). Cu toate acestea, vă puteți afirma, de asemenea, drepturile legale împotriva noastră. În acest caz, vom transmite solicitările dumneavoastră operatorului rețelei sociale.

Furnizorii americani (de exemplu, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn) sunt transmiși în SUA. Prin încheierea așa-numitelor clauze contractuale standard ale UE, acestea s-au angajat să respecte un nivel de protecție a datelor care corespunde în esență nivelului european. De asemenea, TikTok poate transfera date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) pe baza clauzelor contractuale standard ale UE.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că existența unui standard adecvat de protecție a datelor pentru furnizorii din afara UE/SEE – chiar și în cazul încheierii clauzelor contractuale standard ale UE – nu poate fi asigurată în toate cazurile.

Integrăm următoarele rețele sociale pe site-ul nostru prin conectarea:

Facebook:
Furnizor: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 D02 X525, Irlanda

https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram:
Furnizor: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 D02 X525, Irlanda

https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn:

Furnizor: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2 D02 AD98, Irlanda

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

YouTube:

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 D04 E5W5, Irlanda

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

16. Comunicarea prin WhatsApp

Aveți opțiunea de a ne contacta prin intermediul serviciului de mesagerie instant WhatsApp. Furnizorul este WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

De exemplu, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de noi: numele și prenumele, fotografia de profil și mesajele/imaginile pe care ni le trimiteți prin WhatsApp.

Am dori să subliniem faptul că WhatsApp susține că stochează datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi în țări terțe din afara UE. Nu avem nicio influență asupra acestui lucru. Vă rugăm să rețineți că nu putem garanta că WhatsApp va respecta standarde de protecție a datelor comparabile cu cele din Europa. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor pot fi găsite în Politica de confidențialitate WhatsApp la adresa: 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Ca canal alternativ de comunicare la WhatsApp, ne puteți contacta și prin intermediul formularului de contact de la următorul link:

 https://www.driverhero.de/kontakt? 

Dacă ne contactați prin WhatsApp, temeiul juridic este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD. Vă puteți revoca consimțământul pentru stocare în orice moment. Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

17. Servicii de comunicare online

Utilizăm servicii de comunicare online de la terți care vă permit să comunicați cu noi prin video, chat etc.

În funcție de serviciul de comunicare, următoarele tipuri de date pot fi prelucrate și stocate pe serverele furnizorului terț:

 • Datele de acces și datele participanților, cum ar fi numele, prenumele, telefonul (opțional), adresa de e-mail, fotografia de profil (opțional)
 • Metadatele întâlnirii: durata întâlnirii; Începutul și sfârșitul (ora) participării persoanelor, numele și descrierea întâlnirii, data / ora programată a întâlnirii, starea chat-ului, adresele IP ale dispozitivelor finale utilizate pentru participare și alte informații despre dispozitiv / hardware (adresa MAC, alte ID-uri de dispozitiv (UDID), tipul dispozitivului, tipul și versiunea sistemului de operare, versiunea clientului, tipul camerei, microfonul sau difuzorul, tipul conexiunii etc.)
 • Atunci când apelați cu telefonul: informații despre numărul de telefon de intrare și de ieșire, numele țării, ora de început și de sfârșit și alte informații partajate în timpul utilizării serviciului, eventual alte date de conectare, cum ar fi adresa IP a dispozitivului
 • Date audio și video atunci când partajați microfonul sau camera dispozitivului și, dacă este cazul, date text prin chat, întrebări sau funcții de sondaj.

În funcție de serviciul de comunicare, conținutul comunicării poate fi criptat.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul Serviciilor de comunicații este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD (de exemplu, în înregistrarea unei videoconferințe), executarea contractului în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD (în măsura în care comunicarea are loc pentru executarea contractului sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea dumneavoastră) și/sau interesele noastre legitime în comunicarea în comunicare într-un mod adecvat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.

Serviciile de comunicare online utilizate sunt:

18. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu articolul 15 din RGPD, aveți dreptul de a solicita informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ("dreptul de acces al persoanei vizate").

În conformitate cu articolul 16 din RGPD, aveți dreptul de a solicita corectarea și ștergerea datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc ("dreptul la rectificare").

În conformitate cu articolul 17 din RGPD, puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc dacă se aplică unul dintre motivele enumerate acolo ("dreptul de a fi uitat").

În conformitate cu articolul 18 din RGPD, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care se aplică una dintre condițiile enumerate acolo ("Dreptul la restricționarea prelucrării").

În conformitate cu articolul 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi date cu caracter personal care vă privesc și de a transmite aceste date unui alt operator ("dreptul la portabilitatea datelor").

Revocarea consimțământului: consultați secțiunea "Dreptul de retragere" din această politică de confidențialitate.

Dreptul la opoziție: consultați secțiunea "Dreptul de a obiecta" din această Politică de confidențialitate.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Autoritatea de supraveghere competentă este Oficiul de Stat pentru Supravegherea Protecției Datelor din Bavaria (BayLDA), Postfach 1349, 91504 Ansbach, Germania, Telefon: +49 (0) 981 180093-0, Fax: +49 (0) 981 180093-800, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

19. Dreptul de retragere

Vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, de exemplu prin e-mail la adresa noastră de e-mail menționată mai sus. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

20. Dreptul la opoziție

În măsura în care prelucrarea datelor noastre se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD ("interese legitime"), aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 din RGPD.

21. Divulgarea datelor dvs.

Cu excepția cazului în care sunt deja enumerate în altă parte în această Politică de confidențialitate, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari suplimentari sau categorii de destinatari:

Prestatorii de servicii de plată (Stripe, PayPal)

Versiunea 1.3, din iunie 2022

Acesta este un text în interiorul unui bloc div.